Ostalo

RAZUMIJEVANJEM FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DO SPREČAVANJA FINANCIJSKOG KRAHA

Morat ću se odmah ispričati zbog gore navedenog provokativnog naslova,  no s obzirom na temu financijskih izvještaja (koja je manje interesantna onima koji se njome aktivno ne bave) morao sam posegnuti za kreativnijim rješenjem kako vam privući pažnju.

Sada kada ste već počeli čitati, predlažem nastavak čitanja jer članak nudi korisne i poučne informacije koje vam mogu pomoći kod tema koje su neophodne prilikom vođenja poliklinika i ordinacija – iako su vam možda manje interesantne, bitne su kako bi poslovanje dentalnih poliklinika (p)ostalo stabilno.

Vjerujem da će većina potvrditi kako je put koji je vlasnike dentalnih poliklinika doveo do te pozicije bio zahtjevan, često i trnovit, međutim stručno znanje stečeno tijekom studija nije vas pripremilo za ono što vas je kasnije čekalo u vođenju vlastitih poliklinika. Svaka poliklinika ima svoje timove za poslovnu podršku posvećene pružanju usluge najviše kvalitete na koje se možete osloniti, kao i na njihovo znanje i stručnost, međutim navedeno nije uvijek dovoljno kako bi cjelokupno poslovanje bilo pod kontrolom. Međutim, teško je, skoro i nemoguće, biti stručnjak u svim područjima koja su potrebna za vođenje poliklinike. Kako sam i ranije spomenuo, dosta je segmenata koji su ostali nepokriveni tijekom studija, od pitanja ljudskih resursa, izrade strategija, upravljanje marketingom, pravnih poslova, vođenja nabave, odnosa s klijentima odnosno pacijentima te, naravno, financija. Upravo ću se na ovaj posljednji segment financija, koji je potrebno dodatno ojačati, posebno fokusirati u ovome članku.

KAKO USPJETI KAO VLASNIK DENTALNE POLIKLINIKE

Iako istraživanja i kretanja na tržištu sugeriraju da dentalne poliklinike rijetko propadaju, većina vlasnika bori se s visokim režijama i troškovima koji su često nemogući za kontrolirati, pogotovo u posljednje vrijeme u kojem je zabilježen porast u skoro svim kategorijama troškova. To znači da se uz jednaku količinu rada i odrađenih dentalnih postupaka stvara manja dobit odnosno zarada poliklinike, što se neminovno odražava na manju osobnu zaradu vlasnika poliklinika. U tim situacijama potrebno je napraviti analizu porasta troškova te identificirati razlog povećanja navedenih troškova. Razlog često leži u manjku informacija na temelju kojih se donosi odluka te općenito nedostatak primjene financijskih analiza. Bez korištenja financijskih analiza često imamo dojam kako blaga povećanja troškova neće imati značajan utjecaj na zaradu, međutim akumulacijom navedenih povećanja (bez povećavanja izlaznih cijena prema pacijentima) dolazimo do značajnog utjecaja koji se mogao prevenirati pravovremenim analizama – upravo te informacije svaki vlasnik poslovanja može pronaći u financijskim izvještajima. Također, analizom višemjesečnog razdoblja možemo stvoriti analizu trendova koja će jasno prikazati gdje nastaju potencijalni problemi

FINANCIJSKOM ANALIZOM DO KONTROLE POSLOVANJA

U prošlom izdanju Dental Tribune-a fokusirao sam se na ključne pokazatelje poslovanja (KPI-eve) te sam već u uvodnom dijelu istaknuo jednu od najbitnijih odlika koje imaju – vlasnicima pružaju objektivne informacije o njihovom poslovanju. Ista situacija je s i financijskim izvještajima i vrijednostima koje proizlaze iz njihove analize. Naravno da ti parametri nisu uvijek pozitivni, ali upravo zbog toga što nisu su još i vrjedniji – ukazuju na potencijalne probleme do kojih dolazi u poslovanju te nam skreću pozornost na njihovo rješavanje dok situacija ne eskalira u negativnom smislu. Premda to ponekad može biti neugodno, upravo te informacije nam trebaju da na vrijeme uočimo probleme, napravimo potrebne prilagodbe i donesemo bolje odluke. Do toga se dolazi razumijevanjem i analizom računovodstva kao i financijskih izvještaja.

Tijekom profesionalne karijere u financijama, prenosim klijentima kritičnu razliku koju financijska kontrola donosi u poslovnom odlučivanju, što im pomaže u provedbi određenih projekata, vođenja poslovanja te, naposljetku, postizanju financijskih ciljeva. Pri tome sam često uočio da mnogi vlasnici dentalnih poliklinika ne daju prioritet financijskim izvještajima nego se to uobičajeno svodi na oslanjanje na računovođe koji uobičajeno provode samo knjiženje transakcija. To nije iznenađujuće s obzirom na to da znamo da većina vlasnika dobiva malo ili nikakvo formalno obrazovanje iz financijskog upravljanja. Svrha financijskog upravljanja te savjetovanja je poboljšati financijske parametre dentalne poliklinike – svrha toga je, s druge strane, povećati vrijednost poliklinikama.

Ispod slijede prikaz te kratka pojašnjenja najvažnijih financijskih izvještaja kako bi mogli bolje razumjeti što se krije iza navedenih izvještaja.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Račun dobiti i gubitka

Navedeni financijski izvještaj vrijedan je alat za razumijevanje uspješnosti i poslovanja poliklinike. Pruža uvid u učinkovitost financijskog upravljanja poliklinike fokusirajući se na prihode i rashode te prikazuje novac koji je poliklinika stvorila i potrošila tijekom određenog vremenskog razdoblja. Na dnu izvještaja nalazi se rezultat koji predstavlja neto dobit koju je poliklinika stvorila tijekom određenog vremenskog razdoblja. Sve kategorije prihoda i troškova koje su navedene iznad neto dobiti pomažu u uočavanju pozitivnih i/ili negativnih trendova koji pomažu u stvaranju akcijskih planova za rješavanja problema kao i na uočavanju eventualnih prilika. Račun dobiti i gubitka je jedan od tri financijska izvještaja koje svaka poliklinika mora redovito (idealno mjesečno) kreirati, uz bilancu i izvještaj o novčanim tokovima.

Račun dobiti i gubitka može se koristiti za usporedbu uspješnosti poliklinika s referentnim vrijednostima u industriji i drugim sličnim poliklinikama iz sektora. Benchmarking (usporedba s referentnim vrijednostima) je moćan način za procjenu učinka i posebno je važan kada se razmatra prodaja poliklinike, jer će je potencijalni kupci uspoređivati sa sličnim poliklinikama.


Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)

Bilanca sažima imovinu, obveze i kapital poliklinike, omogućavajući jasno razumijevanje onoga što poliklinika ima, duguje i posjeduje. Omogućuje vlasnicima i/ili voditeljima poliklinike da procijene svoju financijsku poziciju, procijene svoj učinak i donesu informirane odluke. Bilanca predstavlja ravnotežu između ukupne imovine, ukupnih obveza i kapitala, čime se osigurava njihova ravnoteža. Također se koristi u temeljnoj financijskoj analizi za izračun financijskih omjera.

Izvještaj o novčanom toku

Uočit ćete da sam pod prvo i drugo mjesto financijskih izvještaja stavio račun dobiti i gubitka i bilancu, međutim izvještaj o novčanom toku je možda onaj koji se najviše zanemaruje a ponekada zaslužuje i puno istaknutije mjesto. Njegov značaj leži upravo u njegovom prikazu i onome što predstavlja, a to je da iz njega vidimo kako se novac kreće u i iz poliklinike i može pomoći u brzom zaključku o financijskoj stabilnosti poliklinike, ali i kako izbjeći buduće probleme s tokom novca. Bitno je, također, spomenuti da izvještaj o novčanom toku uobičajeno predstavlja kretanje novca u određenom vremenskom periodu u prošlosti, no njegov značaj je možda bitniji u dijelu predviđanja kretanja novca u budućnosti iz čega možemo uočiti postoje li određeni problemi s likvidnosti u periodima koji tek slijede.

Ljepota i prednost svih ovih financijskih izvještaja je da brzo prenose kritične informacije. Osim toga, budući da se generiraju u standardnom formatu, ti izvještaji mogu pomoći vanjskim subjektima da brzo analiziraju vaše poslovanje. Dakle, bilo da se radi o potencijalnim kupcima u budućnosti ili kreditorima ako ste zainteresirani za dobivanje financiranja, financijski izvještaji komuniciraju na univerzalnom jeziku. Kada se koriste zajedno, račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom toku pružaju sveobuhvatan uvid u financijske performanse poliklinike.

ŠTO I KAKO DALJE

Kada ste zauzeti, lako je zanemariti financijsku analizu i usredotočiti se na vođenje poslovanja. Zanemarujući financijsku analizu, pogotovo u periodima investicija, može biti problematično i može dovesti čak i do značajnijih likvidnosnih problema koji opet, s druge strane, stavljaju nepotrebni pritisak na vlasnike poliklinika koji svoje vrijeme posvećuju situacijama koje su se mogle izbjeći pravovremenim analizama.

PROMJENA NAČINA RAZMIŠLJANJA

Redovito praćenje financijskih izvještaja često zahtijeva disciplinu i promjenu načina razmišljanja od uloge doktora koji svoje vrijeme skoro u potpunosti posvećuje liječenju pacijenata na izdvajanje dovoljne količine vremena za bavljenje poslovnim aktivnostima. Upravo u tom dijelu je bitna financijska kontrola. Pridavanjem veće količine vremena financijskim izvještajima (i možda još bitnije – onome što će proizaći iz te analize) vlasnici će dobiti veću kontrolu nad svojim poslovanjem kao i sve informacije koje su im potrebne kako bi mogli donositi odluke koje će pomoći strateškom ciljevima poliklinike.

Teško je balansirati poslovni razvoj (i sve što je uz njega vezano) sa stomatologijom i pažnjom pacijentima. Međutim, posvećivanje vremena analizi poslovanja pomoći će rastu profitabilnije i vrjednije dentalne poliklinike.

Ukoliko vam je potrebna podrška u dijelu analize financijskih izvještaja te, općenito, poslovanja, stojimo na raspolaganju kako bi vaše vrijeme ostalo posvećeno onome u čemu ste profesionalno stručni.